Bire-bir Ders Almak Eğitim Kalitesini Yükseltir
Özel ders bilindiği üzere öğrenci ve hoca arasında yapılan birebir derslerden oluşur. Özel öğretmen veya oyun ablası ile derse oturan öğrenci, her sorusuna cevap bulur. Sınıf ortamında tek bir hocanın tüm çocuklarla özel olarak ilgilenmesi, anlamasını sağlaması çok zordur. Özel dersler bu aşamada çocukların eğitim kalitesini yükseltir. Çocuklar okulda diğer çocukların başarısından dolayı kendilerinde eksiklikler görebilmektedir. Bu nedenle de başaramayacağım korkusu ile derse katılım da oldukça azdır; ancak özel ders sayesinde çocukların derse katılım oranları artırılmakta ve çocuklar çok daha verimli bir şekilde okul hayatlarına devam etmektedir.
Odaklanma Problemi Aşılır
Kalabalık sınıf ortamı her çocuk için ideal bir eğitim alanı değildir. Çocuklar çekingenlik gösterebilir, algılama sorunu yaşayabilir, dikkat dağınıklığı ile karşı karşıya gelebilir. Anlatılan konuya odaklanamamak, bir türlü istenilen dikkat yoğunluğunu sağlayamamak çok sık karşılaşılan bir durumdur. Birebir ders alan çocuklar bu anlamda şanslı çünkü odaklanma problemini zamanla yenmeyi öğrenirler.

Özel Ders Programı İsteğe Bağlı Programlanır
Özel ders alan çocuklar okul gibi sıkı kurallar çerçevesinde eğitim desteği almaz. Aksine okul yorgunluğunun atıldığı, zihnin çalışmaya hazır olduğu saatler düşünülerek ders programı hazırlanır. Ders içeriği ise okula ve hazırlanılan sınava göre düzenlenir.
Hatta dikkat problemi olan çocuklar için öğretmenler çok daha farklı yöntemler de uygulayabilmektedir. Bu nedenle de genellikle ebeveynler ile görüşmeler sağlanmakta ve hangi konularda başarısız olduklarına dair planlamalar gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle de çocukların çok daha hızlı öğrenebilmesi için farklı yöntemler öğretmen tarafından belirlenmektedir.
İlgi Çekici İçeriklerle Ders Canlı Tutulur
Tek düze bir ders saati çocuklar ve gençler için sıkıcı bir rutinden ibarettir. Oyun ablası ve oyun abisi çocuğun dersten sıkıldığını veya dikkatinin dağıldığını anladığı an ses tonuyla, anlatma biçimiyle, soru – cevap etkileşimi ile dersin yönünü değiştirir, canlandırır. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için oyunlaştırılarak ders anlatılır.
Pek çok çocuk dersi oyunlar ile öğrenmekten hoşlanmaktadır. Her öğretmenin öğretme şekli farklı olduğundan dolayı öğrenciler de bu duruma uyum sağlayamayabilmektedir. Bu sebeple de oyun ablası ya da oyun abisinin yanı sıra özel ders öğretmenleri de kendilerine has yöntemler sayesinde çocukların odaklanma problemini de ortadan kaldırmakta ve çok daha hızlı bir şekilde öğrenmelerine de olanak sağlamaktadır.
Farklı Bakış Açısı Geliştirir
Farklı bakış açısı sayısal derslerde genellikle işler. Çünkü bir problemi hep aynı şekilde çözmeyi öğrenmek çocuk için uzun vadede faydadan çok zarar verir. Çocuğun problemlere yaklaşımı çok yönlü olmalıdır. Sorunun çözümünü klasik yollardan değil de farklı bir açıdan çözen çocuk yargılanmamalı, dersten soğutulmamalıdır. Çok yönlü soru çözümleri çocuğa akademik ve sosyal hayatta başarı getirir, özgüven aşılar.
İhtiyaç Duyulan Derse Yönelik Alınır
Oyun ablası ve abisi; çocuğun aldığı ders için baştan sona bir program hazırlar. Bu programın içeriği çocuğun eksik olduğu konular üzerine yoğunlaştırılır. Zaten bildiği şeyleri yeniden dinlemek şüphesiz dersi sıkıcı hale getirecektir. Özel dersin en etkili faydası eksik konuları öğrenmek, pekiştirmektir.
Ezberi Değil Öğrenmeyi Sağlar
Eğitim sistemimizde yapılan tüm değişikliklere karşın öğreten değil ezberleten bir sistemin olduğu aşikâr. Özellikle lise döneminde ezber rol oynuyor. Özel ders bu kalıpları yıkmak, öğrencilerin konuyu derinlemesine öğrenmesi için ideal bir yoldur. Konuyu öğrenmek, temel oluşturmak tüm eğitim hayatında başarı getirir. İlkokulda öğrenilen bir matematik bilgisi lisede, sınavlarda yeniden karşımıza çıkacağı için öğrenmek temel amaçtır.
Verimli Sonuçlar Elde Edilir
Düzenli özel ders eğitimi alan çocukların uzun vadede başarılı, sağlam temele sahip öğrenciler olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle ebeveynler bilhassa sınava hazırlık yapılan yıllarda çocuğun yükünü hafifletmek, işini kolaylaştırmak için özel ders desteği alıyor. Birebir ders almak akademik başarıyla birlikte aynı zamanda öğrenciye birebir rehberlik hizmetini getirir. Üniversiteli oyun ablası, abisi çocuklara sınavlar, meslekler hakkında bilgi verir; motivasyonlarını arttırır.

Özel Dersi Kimler Almalıdır?
Oyun ablası ya da oyun abisi eşliğinde alınan özel dersler, çocukların farklı alanlara yönelmesini sağlarken, hangi alanlarda başarılı olduklarını belirlemeye de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının özel ders alıp almaması gerektiği konusunda belli kaygılar da yaşamaktadır. Hangi çocukların özel ders alması gerektiği ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.
  • Dikkat dağınıklığı olan çocuklara uzmanlar tarafından da özel ders tavsiye edilmektedir. Oyun ablaları bu noktada çok daha farklı yöntemler kullanarak eğitim verdiklerinden dolayı özel ders almaları gerektiği de sürekli olarak belirtilen faktörler arasında yer almaktadır.
  • Çocuklar, sınıf içinde her derse yeterince odaklanamamaktadır. Hatta bu durumun nedeni genel manada öğretmenlerdir. Bu sebeple derse odaklanamayan ve belli konularda eksiklikler yaşayan çocuklar da mutlaka özel ders almalıdır.
  • Okulda herhangi bir dersin öğretmeni, çocuğun öğrenme konusunda sorunlar yaşadığını düşünüyor ise çocuklar mutlaka özel derse ya da oyun ablalarına yönlendirilmelidir.
Özel Ders Öğretmeni Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Öğretmen seçerken nelere dikkat edilmelidir? sorusu sıklıkla yöneltilen ve cevap aranan bir sorudur. Ebeveynler bu konuda son derece dikkatli davranmaktadır. Çünkü özel ders öğretmenleri aslında çocukların o ders ile alakalı temelleri oluşturmaktadır. Özel ders öğretmeni seçerken dikkat edilmesi gerekenler ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.
  • Ders verecek öğretmenler, kendi branşında uzman kişilerden oluşmalıdır. Hatta bu kişilerin kendilerine özgü teknikleri olmalı ve her çocuğa uygun olan teknikler ile yaklaşmaları gerekmektedir.
  • Çocukların dikkatinin toplanması konusunda başarılı olabilen ve referansı fazla olan öğretmenlerden birinin seçilmesi oldukça önemlidir.
  • Özel ders öğretmeni seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise hangi yaş grubuna hitap ettiğidir. Çünkü özel ders öğretmenleri genellikle belli yaş gruplarına hitap etmekte ve kendilerini de o yaş grubu üzerinde geliştirmektedir.
Özel derse yaklaşmayan ya da özel ders almak istemeyen çocuklar da ebeveynlere belli sorunlar çıkarabilmektedir. Hatta sınıfta sorun yaşayan çocuklar özel derste de aynı sorunları yaşayacağından dolayı bu tarz girişimleri ters karşılamaktadır. Bu gibi durumlarda ise önce öğretmenin kendisi ile konuşması ve durumu kendisine profesyonel bir şekilde izah etmesi gerekmektedir. Hatta ders öğretmeni seçimi mümkün ise çocuk tarafından yapılmalıdır. Çünkü derse olan yönelim ebeveynler tarafından değil, çocuk tarafından gerçekleştirilen bir unsurdur.